A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

The Social Dilemma Official Trailer Netflix.mp4_snapshot_01.21.174.jpg


This is not a conspiracy theory, this IS a conspiracy. Which is hard to believe, because a normal person can hardly understand how it is possible for a group of people, no matter how powerful they may be, to enslave the whole world. Do you know how it is possible? You have made it possible!


Many people are still not aware of the power that the largest technology corporations, Apple, Google, Facebook (Instagram, WhatsApp, Messenger and over 80 others), Amazon (Washington Post), Twitter, Netflix… have gained over the last 20 years. Thanks to the extraordinary work done in the field of mass psychology, these corporations, with the help of the “free” service baits, managed to bind a huge number of users to themselves with a narco addiction. Then comes the management of the hypnotized masses through a built-in monstrous mechanism hidden behind the curtain of the Wizard of Oz. Today we are going to open the curtain.

The last in a series of movies that deals with the topic of controlling human minds through centralized social networks, was published through Netflix. It is a movie “The Social Dilemma”, in which the people who worked in these corporations share their experiences up to the moment when they realized that they had actually sold their souls to the devil, and when their conscience broke out in full force:

Ово није теорија завере, ово ЈЕСТЕ завера. У коју је тешко поверовати, јер нормалан човек тешко може да схвати како је могуће да групица људи, ма колико моћни били, може да пороби читав свет. Знате ли како је могуће? Тако што сте ви то омогућили!


Многи људи још увек нису свесни моћи коју су највеће технолошке корпорације, Епл, Гугл (ЈуТјуб), Фејсбук (Инстаграм, Вотсап, Месинџер и преко 80 других), Амазон (Вашингтон Пост), Твитер, Нетфликс… стекле током последњих 20 година. Захваљујући изванредно одрађеном послу у домену психологије маса, ове корпорације су, помоћу мамаца ‘бесплатних’ услуга, успеле да вежу за себе огроман број корисника наркоманском зависношћу. Затим долази управљање хипнотисаним масама преко изграђеног монструозног механизма скривеног иза завесе чаробњака из Оза. Данас разгрћемо завесу.

Последњи у низу филмова који се бави темом контроле људских умова преко централизованих друштвених мрежа, објављен је управо преко Нетфликса. То је филм „Друштвена дилема“, у коме своја искуства износе људи који су радили у тим корпорацијама до тренутка кад су схватили да су заправо продали душу ђаволу, и кад је пуном снагом прорадила савест:

The Social Dilemma - Trailer (Duration / Трајање: 2:34) (енглески)


Друштвена дилема (цео филм са српским титлом)
(енглески и српски)

The Social Dilemma (Full movie with Spanish subtitle)
(енглески и шпански)

More on this movie read here.

О овом филму можете више прочитати на српском овде и овде


The technology of enslavement begins with the extraordinarily subtle methods described in this movie. The keys to understanding manipulation lie in understanding human nature and the functioning of human brain. Algorithms use the deepest and most natural human need for society and the recognition of other people. Recognition (in the form of ‘likes’) releases dopamine, a hormone that causes euphoria and addiction (primarily psychological), thus having a narcotic effect.

If you want a quick look at how far the knowledge about the functioning of the brain and its ‘flaws’ has progressed, be sure to read the work of Eliezer Yudkowsky, published in the book “Global Catastrophic Risks” by Nick Bostrom and Milan Ćirković. In the book, this is Chapter 5, entitled Cognitive Biases Potentially Affecting Judgment of Global Risks.

All of this goes unnoticed until the ‘wizards’ behind the curtain decide to raise the level of control through shock – and here is the coronavirus hoax. Then, through the same ‘social’ media, your fears are rolled into your subconscious until critical thinking and common sense are completely removed. At that moment, even if the fraud fails, there is no return to the previous step – the shock has already laid the foundation for a new, and even more disgusting hoax. It’s easier than you think. Then comes covert censorship… Tristan Harris, an ‘insider’ from Google, will explain to you how a handful of tech companies control billions of minds every day:

Технологија поробљавања почиње изванредно суптилним методама описаним у овом филму. Кључеви за разумевање манипулације налазе се у схватању људске природе и функционисања мозга. Алгоритми користе најдубљу и сасвим природну људску потребе за друштвом и признањем других људи. Признање (у виду ‘лајка’) ослобађа допамин, хормон који изазива еуфорију и зависност (пре свега психичку) имајући тако ефекат наркотика.

Уколико желите брз поглед на то колико се одмакло у сазнању о функционисању мозга и његовим ‘манама’, прочитајте свакако рад Елијезера Јудковског, објављен у књизи „Ризици глобалних катастрофа“ Ника Бострома и Милана Ћирковића. У књизи је то глава 5. под насловом „Необјективности које потенцијално утичу на процену глобалних ризика“ (енг.)

Све то тече неприметно до тренутка док ‘чаробњаци’ иза завесе не одлуче да подигну ниво контроле путем шока – и ето коронапреваре. Затим вам се преко истих ‘друштвених’ медија у подсвест уваљују страхови док се потпуно не уклони критичко размишљање и здрав разум. У том тренутку, чак и ако превара пропадне, нема повратка на претходни степеник – шоком је већ постављен темељ за нову, и још огавнију превару. Лакше је него што мислите. Затим долази прикривена цензура… Тристан Харис, ‘инсајдер’ из Гугла, објасниће вам како шачица техно корпорација свакодневно може да контролише милијарде умова:

Tristan Harris (Duration / Трајање: 17:00) (eng)


After covert censorship comes open censorship. But at that moment, most users of centralized ‘social’ platforms, although aware of evil, are no longer able to break free from dependence on the same media that censors them! You will find a detailed explanation of how Google and Facebook do it in the excellent documentary “The Creepy Line”, right here:

Након прикривене цензуре долази отворена цензура. Али у том тренутку, већина корисника централизованих ‘друштвених’ платформи, иако свесна зла, више није у стању да се отргне зависности од истих тих медија који их цензуришу! Детаљно објашњење како то раде Гугл и Фејсбук наћи ћете у одличном документарном филму „Линија језе“, баш овде:

The Creepy Line – Full Documentary on Social Media’s manipulation of society (Duration / Трајање: 1:20:53) (енглески)

The Creepy Line (Full movie here – in case it is gone from YouTube) (енглески)


It is important to remember: You cannot destroy it by participating in it. That system feeds on your data. It doesn’t care what you say, it’s important that you are there. You feed the monster with your presence. You can only kill the system if you leave it and forget it. There are already enough decentralized alternatives which will pay cryptocurrency if you to post content with them.

Can such a monstrous technological system fail? Of course and inevitably. But not without your help. And at the root of that failure will be the blind trust of those who created it in its infallibility…Важно је да запамтите: Не можете га уништити учешћем на њему. Тај систем храни се вашим подацима. Није њему битно шта ћете рећи, важно је да будете ту. Својим присуством ви храните чудовиште. Убити га можете једино ако га напустите и заборавите. Сад већ има довољно децентрализованих алтернатива које вам криптовалутом плаћају за постављање садржаја код њих.

Може ли тако монструозан технолошки систем пропасти? Наравно и неизбежно. Али не без ваше помоћи. А у основи те пропасти биће слепо поверење оних који су га креирали у његову непогрешивост…

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies! /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments
Ecency