Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

How baaaaaad.jpg
Колико још горе треба да буде па да одлучиш да се пробудиш?


As I have already said, I have never been interested in conspiracy theories, but only in facts. Today we present evidence of Coronavirus Hoax from Serbia


After the terrible scandal in which retired cardiac surgeon Miljko Ristic openly lied about the autopsy of patients with Covid-19, which allegedly showed frightening results, this lie provoked a press question on July 17th at a press conference of the Crisis Team, to the Serbian health minister, Zlatibor Lončar, surgeon (a.k.a “Dr. Death”) about the alleged autopsies. His answer starts at [18:25] mark:

Као што сам већ рекао, никад ме нису занимале теорије завере, већ искључиво чињенице. Данас представљамо доказе о коронапревари из Србије


После страховитог скандала у коме је пензионисани кардиохирург Миљко Ристић отворено лагао о извршеним обукцијама оболелих од ковида, које су наводно показале застрашујуће резултате, ова лаж испровоцирала је 17. јула новинарско питање на конференцији за штампу кризног штаба, српском министру здравља, Златибору Лончару, хирургу (познатом и као „др Смрт“) око наводних обдукција. Његов одговор почиње на [18:25]
Lončar first confirmed that he had written statements from the head of the only two institutions that there were no autopsies of alleged victims of coronavirus, and then said the following:

“The autopsy is the only way possible in order to determine which disease someone died of. The WHO said that an autopsy could not be performed. If someone claims that he can say without an autopsy why someone died, he should receive the Nobel Prize tomorrow.”

Of the three claims in this statement, two are true. It is untrue that “the WHO said that an autopsy could not be performed,” but the other two are true. So, it is impossible to determine without an autopsy whether someone died of coronavirus, and if someone could reliably determine the cause without an autopsy, he would certainly have to receive the Nobel Prize in Medicine. What does that tell us then?

It tells us that all the numbers of ‘Covid victims’ that corporate media are bombarding us with, are pure manipulation! A lie with the aim of depriving you of all your basic human rights under the guise of ‘health protection’.

The deprivation of human rights was obviously demonstrated in the stolen elections in Serbia on June 21st this year, in which a group of parties who entered the Parliament won – 102.48% of the votes cast!

Лончар је најпре потврдио да има писане изјаве начелника једине две институције о томе да никавих обдукција наводно преминулих од коронавируса није било, а затим је рекао следеће:

„Да би се утврдило од које је болести неко умро, једино може обдукцијом. СЗО је рекла да не може да се ради обдукција. Ако неко тврди да може без обдукције да каже од чега је неко умро, он би сутра добио Нобелову награду“

Од три тврдње у овој изјави, две су истините. Неистинита је она да је „СЗО рекла да не може да се ради обдукција“, али друге две јесу истините. Дакле, немогуће је без обдукције утврдити да ли је неко умро баш од коронавируса, а ако би то неко могао поуздано да утврди без обдукције, тај би свакако морао добити Нобелову награду за медицину. Шта нам то онда говори?

Говори нам да су сви бројеви ‘преминулих од ковида’ којима нас бомбардују медији – чиста манипулација! Лаж у служби одузимања свих ваших основних људских права под фирмом ‘заштите здравља’.

Отимање људских права очигледно је демонстрирано на покраденим изборима у Србији од 21. јуна ове године, на којима је групица странака која је ушла у скупштину освојила – 102,48% гласова изашлих бирача!


102 posto940_1453x940.jpg
Official results – Fantastic election success: 60.65% + 38% + 3.83% = 102.48% (!?!)The ‘democracy’ game is over. Now comes the survival struggle.Игра са ‘демократијом’ је завршена. Сад следи борба за опстанак.

Stay tuned [eng/срп] Останите с нама


Please, don’t forget Julian Assange!
Не заборавите Џулијана Асанжа!* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency