RE: RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 13.10.2021
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 13.10.2021

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 13.10.2021

Podziwiam! Mam nadzieję, że przynajmniej zniżka studencka na bilety wynagrodzi ci te studia.

A co do utraty zapału, czy kasy, to rozumiem, że nie chcesz być tym 'kolesiem, który na każdy problem ma jedno rozwiązanie - Hive' 🤪 ale no aż by się prosiło.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment