RE: RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 13.10.2021
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 13.10.2021

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 13.10.2021

'kolesiem, który na każdy problem ma jedno rozwiązanie - Hive'

Lub jak kto woli "burżujem krwiopijcą". Po komentarzach dot. filmu z Japończykiem postanowiłem dość ostrożnie podchodzić do promocji Hive na moim wydziale. Co prawda jednej osobie wspominałem o Splinterlands (bo chce pisać pracę o monetyzacji w grach), ale jakoś nie spotkało się to z entuzjazmem (lub choćby zainteresowaniem).

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now