RE: RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 4-6.10.2021
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 4-6.10.2021

RE: Dziennik studenta kulturoznawstwa 4-6.10.2021

Co mogą zrobić za to, że się nie zgadzam?

Te studia (o ile dobrze rozumiem) mają promować krytyczne podejście, więc myślę, że krytyczne podejście do krytycznego podejścia nie będzie dla nikogo szokiem.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now