[PL / ENG] Monday My Actifit Report Card: September 27 2021

Oj, bardzo się nam dziś nie chciało, poniedziałkowy nastrój skłaniał do tego, aby cały dzień spędzić w łóżku. Ale pogoda ładna, trzeba korzystać, kroki same się nie zrobią. Więc poszliśmy.

Oh, we didn't feel like it today, the Monday mood encouraged us to spend the whole day in bed. But the weather is nice, you have to use it, the steps will not do themselves. So we went.

Nasze osiedle było ostatnio intensywnie koszone, a oto ciekawy wizualnie efekt. Mam nadzieję, że sprzątną tą trawę, bo na sąsiednim osiedlu pozostawiony kontener ze skoszoną trawą bardzo szybko przemienił się w broń biologiczną.

Our estate has been mowed intensively recently, and here is a visually interesting effect. I hope they will clean up this grass, because in the neighboring estate, the container with mowed grass very quickly turned into a biological weapon.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


9991
Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment