ดอกคุณนาย​ตื่นสายสีนี้สวยแล้ว​ ใบของมันก็ยังมีเอกลักษณ์​อีกด้วย​ คือมอ ...

ดอกคุณนาย​ตื่นสายสีนี้สวยแล้ว​ ใบของมันก็ยังมีเอกลักษณ์​อีกด้วย​ คือมองได้ทั้งใบและดอกเลย.​
ด้วยใบของมันจะด่างตรงกลางจะเป็นสีเขียวด้านริมนอกจะออกเหลืองนวลไปทางสีขาว​ และยังเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายเป็นพืชล้มลุกนั้นเอง​
#dbuzz#photography#flower#grow#dblog#thai


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment