Around The World: Challenge - #19/2 EVALUATION (vyhodnocení)


atw1.gif(Google translate from Czech)

Zase pozdě. Nějak se nemůžu po dovolené vzpamatovat. Snad se konečně vše vrátí k „normálu“.
Late again. Somehow I can't recover from vacation. Perhaps everything will finally return to "normal".


Vítejte u vyhodnocení devatenáctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the nineteenth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Musím vás pochválit za váš zájem o tuto soutěž a také za stále se zlepšující kvalitu vašich fotografií.
Je to radost, probírat se soutěžními fotografiemi. Je to ale také velká práce vybrat, co předložit porotě k hodnocení. Porota to také nemá jednoduché.
Posledních pár kol soutěže nikdy nebyl zcela jasný vítěz. Vždy jsem musel znovu vaše fotografie posuzovat a určit konečné pořadí.
Práce poroty a mé rozhodnutí nakonec seřadily výherce takto:
I must commend you for your interest in this competition and also for the ever-improving quality of your photos. It's a pleasure to discuss competition photos. But it is also a great job to choose what to submit to the jury for evaluation. The jury also doesn't have it easy. The last few rounds of the competition have never been a clear winner. I always had to re-evaluate your photos and determine the final order. The work of the jury and my decision finally ranked the winners as follows:


atw2.png


První cena (first price) ... @maxili63
(1 HBD)
maxili63.jpegDruhá cena (second price) ... @mcmira1
(0.6 HBD)
mcmira1.jpegTřetí cena (third price) ... @racibo
(0.4 HBD + 100 AFIT)
raci.jpegSpeciální cena (special price) ... @cezary-io
(1.2 HBD + 120 AFIT)
cez.jpegatw2.png
Cena za účast na soutěži:
Price for participation in the competition:


@asia-pl (0.1 HBD)
asia-pl.png@browery (0.1 HBD)
bro.jpeg@davidthompson57 (0.1 HBD)
davidthompson57.jpeg@grecki-bazar-ewy (0.1 HBD)
gb-ewy.jpeg@hallmann (0.1 HBD)
hall.jpeg@jjprac (0.1 HBD)
jjprac.jpeg@krakonos (0.1 HBD)
krako.jpeg@matthew1 (0.1 HBD)
matthew1.jpeg@merthin (0.1 HBD)
merthin.jpeg@phortun (0.1 HBD)
phortun.jpeg@ptaku (0.1 HBD)
ptaku.jpeg@sandraa1 (0.1 HBD)
sandraa1.jpeg@sk1920 (0.1 HBD)
sk.jpeg@womic (0.1 HBD)
womic.jpeg

atw2.png
Snímek z 2021-09-27 17-50-07.png
Snímek z 2021-09-27 18-09-27.png


Speciální poděkování porotě ve složení:
Special thanks to the jury consisting of:
@jedenjenda, @xlisto, @jjprac, @zirki, @pavelsku, @phortun, @tazi, @kreur, @delsign, @bodie7, @krakonos


Blahopřeji vítězům a děkuji všem za účast na soutěži.
Congratulations to the winners and thank you all for participating in the competition.
atw.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?

V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-)
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-)


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments