The beauty of Bulgaria - the castle "in love with the wind", Ravadinovo

A lovely castle built an oyst of stones with unique vegetation and ivy This castle was built in 1996 by the architect Georgi Tumbalov, who plotted on the ground a big cross and started the construction. It was built with the help of a 24-hour work of his whole family and workers from Ravadinovo. This castle is a large castle mock from the fairy tales magic and unique with a magical impact on visitors. The stones are delivered by Strandja Mountain and surpass 20,000 tons of marble and limestone. The castle is built in the shape of a cross and embodies a sign of faith called the castle "in love with the wind" this castle is desired for visits from many and foreigners who are on holiday in our Black Sea coast.

Прекрасен замък построен изяло от камъни с уникална растителност и бръшлян този замък е построен през 1996 от архитекта Георги Тумбалов, който начертава на земята голям кръст и се започва строежа. Построен е с помощта на денонощен труд на цялото му семейство и работници от Равадиново. Този замък е голям макет на замък от приказките вълшебен и неповторим с магическо въздействие върху посетителите. Камъните са доставяни от Странджа планина и надминават 20 000 тона мрамор и варовик. Замъка е построен във формата на кръст и олицетворява признак за вяра наречен е Замъкът "Влюбен във вятъра" Този замък е желан за посещения от много и чужденци, който са на почивка в нашето черноморие.

22F886E0-3234-4090-869D-7A22B4F350F3.jpeg

EB5BD0CC-3FE5-4C9F-8663-EC502905F014.jpeg

E4650C25-ECA3-4FFE-84FE-15D1F3B29245.jpeg

8B5A7309-EFBC-423C-A269-57D99D1B6325.jpeg

D763DD53-3089-4717-845B-4B3204270221.jpeg

45853321-F0CD-41FF-89C7-66DA18642174.jpeg

D9DB1AB9-BD7B-4E8B-9DC7-CEDE7BA02BB1.jpeg

54A2A056-5CEB-4643-90A7-2F567B0E6A8B.jpeg

18EDB609-2ADA-4869-B8B8-FC6560B21979.jpeg

0216F42A-BA18-4622-A8F6-FCE1BE9AE678.jpeg

F0C042DB-2BA1-4404-8739-F2144768CBE7.jpeg

5AFD01BE-4EFA-4EF0-9094-AF865279280F.jpeg

A8388F1F-499B-453F-8D84-2AFE40CC6DCC.jpeg

8E430F59-0C58-423C-9955-C9F641D43264.jpeg

6816C00E-5A36-41F1-B199-60C4F40CF27E.jpeg

12EEEAF2-2605-4290-9DF6-16CAA1C3A46F.jpeg

766E7035-06BC-4A3D-837C-0C3D3BF7BFFF.jpeg

1598AD64-F586-4A84-BF07-21D89CB15B4A.jpeg

8BA0369D-AC36-45FA-863D-D13CE968FF34.jpeg

0A043E8A-ADCB-44CA-A215-8BC82BB83A68.jpeg

B603FD35-1807-4DFF-B43D-683B779536AF.jpeg

FB823529-9E76-425D-A653-FEF58DBE63C1.jpeg

BB5B8436-524B-41AE-A77A-602E2F83E614.jpeg

7 Comments