Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Schwab20201026_165347.jpg
Source / Извор: REUTERS/Denis Balibouse


Officially, Klaus Schwab is the founder and Executive Chairman of the World Economic Forum. One from those ‘humble elite’ members who strive to make society fairer, smarter, greener and to get humanity off the road to climate catastrophe. And unofficially?


Unofficially, outside the corporate media channels, anyone who reads his ideas about ‘fixing’ the World must come to a conclusion, mildly interpreted roughly as follows: Klaus Schwab is in fact one of the engineers of ‘acceptable techno-fascism’, an apostle of transhumanism and one of the unelected members of ‘elite’ in charge of shaping your lives in such a way that you never question the supremacy of psychopathic plutocracy over the planet’s population and resources.

If you want to know more about him, be sure to read the text titled Klaus Schwab and his Great Fascist Reset published at the WinterOak blog. With his ideas, Schwab became the ‘trade mark face’ of The Great Reset, the leader of the group that includes, for example, the head of the IMF, Kristalina Georgieva…

Званично, Клаус Шваб је оснивач и извршни директор Светског економског форума. Један од оних ‘скромних елитиста’ који тежи да направи друштво поштенијим, паметнијим, зеленијим и да скрене човечанство с пута у климатску катастрофу. А незванично?


Незванично, ван канала корпоративних медија, свако ко прочита његове идеје о ‘поправљању’ света, мора доћи до закључка, најблаже интерпретираног отприлике овако: Клаус Шваб је заправо један од инжењера ‘прихватљивог техно-фашизма’, апостол трансхуманизма и један од неизабраних чланова ‘елите’ задужен да обликује ваше животе на такав начин да никад не доведете у питање власт психопатске плутократије над становништвом и ресурсима планете.

Уколико владате енглеским језиком, свакако прочитајте текст под насловом Клаус Шваб и његов велики фашистички ресет објављен на блогу „Зимски храст“. Шваб је са својим идејама постао ‘заштитно лице’ великог ресета, лидер групе у коме се налазе, на пример, и шефица ММФ-а Кристалина Георгијева…

KristalinaThe Great Reset The global elites plan for the planet.mp4_snapshot_01.00.830.jpg


…and, for example, British Petroleum CEO Bernard Looney. Just imagine how the corporation that caused the greatest ecological oil disaster in the history of the World, and which is still going on, will take care of ecology and a better new World!

…и на пример, извршни директор „Бритиш Петролиума“ Бернард Луни. Замислите само како ће се о екологији и бољем новом свету старати корпорација која је изазвала највећу нафтну катастрофу у историји света и која до данас траје! (енг.)

LooneyThe Great Reset The global elites plan for the planet.mp4_snapshot_01.12.989.jpg


Klaus Schwab is also co-author of the book “Covid-19: The Great Reset” describing a ‘fantastic opportunity’ opened with a pandemic for a ‘political changes in the post-pandemic world’:

Клаус Шваб је и коаутор књиге „Ковид-19: Велико ресетовање“ у којој описује ‘фантастичну прилику’ која се пандемијом указала за ‘политичке промене у постпандемијском свету’:

Schwab20201026_132011.jpg


Therefore, he no longer has time to waste. The reset button must be pressed right at the next forum in Davos, just after Christmas. Practically, as soon as he and his clique remove Trump.

Стога код њега више нема времена за чекање. Тастер за ресетовање мора бити притиснут већ на наредном форуму у Давосу, одмах након Божића. Практично, чим он и његова клика уклоне Трампа.

SchwabThe Great Reset The global elites plan for the planet.mp4_snapshot_00.32.967.jpg


Is there anything encouraging after the news of such plans? Another book will show us that. This time, instead of the ‘engineers’ of your destiny, the authors are top medical experts, and the book is called Corona, False Alarm? Facts and Figures. This book has become an absolute bestseller on the German market since June, with over 200,000 copies and 75,000 e-books sold in just six weeks. The result of the revealed information about the coronavirus hoax was mass protests against the corona tyranny throughout Germany and two large protests in Berlin with over a million participants in each of them.

Има ли ишта охрабрујуће после вести о оваквим плановима? Показаће нам то још једна књига. Овог пута, уместо ‘инжењера’ ваше судбине, аутори су врхунски стручњаци из области медицине, а књига се зове Корона, лажна узбуна? Чињенице и бројке (енг.) Ова књига од јуна месеца постала је апсолутни бестселер на немачком тржишту са преко 200.000 продатих папирних примерака и 75.000 е-књига у року од само шест недеља. Резултат откривених информација о коронапревари била су масовни протести против корона тираније широм Немачке и два велика протеста у Берлину са преко милион учесника на сваком од њих.

Corona910997511.jpg


However… the truth is necessary but not enough to break the satanic idea of ‘The Great Reset’. People like Klaus Schwab do not understand the arguments. And they don’t give up until they hit their head against the wall.Међутим… истина је неопходна али не и довољна да се сломи сатанска идеја ‘великог ресетовања’. Људи као Клаус Шваб не разумеју аргументе. И не одустају док не ударе главом о зид.Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency