Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

sudac-6_biggalleryimage.jpg
Ready for a Challenge. Source / Извор: startnews.hr


The easiest way to understand Coronavirus Hoax goes like this: Replace the phrase ‘Covid-19’ with the word ‘flu’ and everything will become clear…


You don't have to trust me. You have a man in Croatia whose job is to recognize and separate truth from lies. Today, he is the independent representative of Croatia in the European Parliament, which he came to from the position of a judge in the Croatian judiciary. In an interview given in the European Parliament, this man presented more or less the same data that the deepdives community has been posting on our platform for 15 months. Listen carefully to the things he is talking about:

Најлакши пут до разумевања коронапреваре иде овако: Замените кованицу „Ковид-19“ речју „грип“ и све ће вам бити јасно…


Не морате веровати мени. Имате у Хрватској човека коме је посао препознавање и одвајање истине од лажи. Он је данас независни представник Хрватске у Европском парламенту, на које је дошао са позиције судије у хрватском правосуђу. У интервјуу датом у Европском парламенту овај човек изнео је мање-више исте податке које deepdives заједница поставља већ 15 месеци на нашој платформи. Послушајте пажљиво ствари о којима говори:

Duration: 33:08


I wish you all could read the comments below this video at YouTube.

Thanks to his position, Kolakušić is in a situation to present the data to the European Parliament, and to appear in the media. What is the problem then? The problem is that no mass media under corporate influence will broadcast this interview, nor will it allow a dialogue with people who present such, undoubtedly true information.

It is a tragic fact that the media have already done their job, imposing an insane narrative in which there is no salvation or freedom for anyone without a vaccine.


However, do not forget that periods of this kind of hysteria have already occurred throughout history. For example, the Jacobins once brought similar insane measures during the French Revolution of 1789. They abolished the Catholic Church and introduced the worship of the ‘great spiritual being’, abolished the seven-day week and introduced the ten-day working week, changed the names of the months of the year… This ‘revolutionary’ terror the people could only endure for a while. Then they simply beheaded the ‘revolutionaries’…

Волео бих да сви можете прочитати коментаре испод овог видеа на ЈуТјубу.

Захваљујући свом положају, он је у ситуацији да их презентује Европском парламенту, и да се појави у медијима. У чему је онда проблем? Проблем је у томе што ниједан масовни медиј под корпоративним утицајем неће приказати ни овај интервју, нити ће допустити дијалог с људима који износе овакве, несумњиво истините податке.

Трагична је чињеница да су медији свој посао већ обавили, намећући сулуди наратив у коме ником нема спаса нити слободе без вакцине.


Ипак, не заборавите да су се периоди овакве хистерије већ јављали током историје. На пример, својевремено су Јакобинци током Француске револуције 1789. године доносили сличне сулуде мере. Они су укинули католичку цркву и увели обожавање ‘великог духовног бића’, укинули су седмодневну и увели десетодневну радну недељу, променили су називе месециме у години… Тај ‘револуционарни’ терор народ је могао да трпи само неко време. Онда су једноставно ‘револуционарима’ одрубили главе…

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency