Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне


Source / Извор: Sunhome.ru


Between Scylla and Charybdis

Facing two equally unpleasant, dangerous, or risky alternatives, where the avoidance of one ensures encountering the harm of the other. Refers to the Greek mythological sea beasts Scylla and Charybdis, which inhabited a sea passage so narrow as to ensure a ship would be forced into the grasp of one or the other.
thefreedictionary.com

One would have thought that after a large number of reports on the undesirable ‘effects’ of the Pfizer vaccine, disease after vaccination (in Israel 17% of those vaccinated among the most severe forms of the disease, in Italy 46 positive in a nursing home immediately after vaccination, in which before the vaccination no cases were reported, in Serbia in a nursing home 120 out of 156 patients after vaccination), frightening consequences and sudden deaths of completely healthy people… official institutions would announce their results. Indeed, the CDC was doing an ‘active surveillance’ of the vaccination results in the first five days. Here is the official table they posted on December 18th:
Између Сциле и Харибде

Суочавање са две подједнако непријатне, опасне или ризичне алтернативе, где избегавање једне прети страдањем од друге. Односи се на грчке митолошке морске звери Сцилу и Харибду, које су обитавале у тако уском мореуз, да је брод био принуђен да приђе једној или другој.
thefreedictionary.com

Могло се помислити да ће после великог броја извештаја о непожељним ‘ефектима’ Фајзерове вакцине, обољевањем након вакцинације (у Израелу 17% вакцинисаних међу најтежим облицима обољевања,у Италији 46 позитивних у старачком дому одмах после вакцинације, у коме пре тога није био забележен ниједан случај, у Србији у старачком дому 120 од 156 оболелих након вакцинације), разноврсним повредама, застрашујућим последицама и изненадним смртима потпуно здравих људи… да ће се огласити званичне институције са својим резултатима. И заиста, ЦДЦ је ‘активно пратио’ резултате вакцинације у првих пет дана. Ово је званична табела коју су поставили 18. децембра:


CDCCovid19Cijepljenje854x484.jpg

Source / Извор: www.logicno.com


Extremely interesting. As of December 18, out of 112,807 vaccinated, as many as 3,150 or 2.8% had significant consequences ranging from inability to go to work to required care from doctor or health care professional. At the vaccination level of the entire population of the United States, that would be almost 10 million people! What did the CDC do about it? Stopped publishing further data! We’ll see if they’ll come out soon with new data.

Meanwhile, dramatic videos are starting to circulate over the Internet:

Изванредно занимљиво. На дан 18. децембра, од 112.807 вакцинисаних, чак 3.150 или 2,8% имало је значајне последице које су обухватале спектар од немогућности да оду на посао, до потребе да затраже медицинску помоћ. На нивоу вакцинације читаве популације Сједињених Држава, то је скоро 10 милиона људи! Шта је ЦДЦ тим поводом предузео? Престао је да објављује даље податке! Видећемо хоће ли изаћи ускоро с новим подацима.

У међувремену, интернетом почињу да круже овакви, драматични видео записи:

Duration / Трајање: [2:15] (енг)


While the Norwegians are proposing a third dose as a solution to their Pfizer problem (?!?), British government is hiding the ‘results’, but one can guess what is happening from the announcement of the extension of the deadline for the second dose. So much for the ‘science’ behind vaccines:

Док Норвежани као решење за свој Фајзер проблем и ‘чврст имунитет’ предлажу трећу дозу (?!?) Британска влада крије ‘резултате’, али може се наслутити шта се дешава из најаве продужења рока за другу дозу. Толико о ‘науци’ која стоји иза вакцина:


Jab gap Second COVID jab wait in UK may exceed 12 weeks.mp4_snapshot_01.21.002.jpg

Duration / Трајање: [2:41] (енг)


It could also be expected that Gates’ Moderna would enter the story with its ‘magic’ vaccine. And they did. Here are their first results:

Могло се, исто тако очекивати да у причу улети Гејтсова ‘Модерна’ са својом ‘чаробном’ вакцином. И јесу. Ево њихових првих резултата:


Shavna20210118_150121.jpg


For the readers from Serbia, Dr. Erica S. Pan, a State Epidemiologist in California, recommended providers to pause the administration of a single lot of Modern vaccine series 041L20A until the end of the trial, because they cause “a higher-than-usual number of possible allergic reactions”:

“A higher-than-usual number of possible allergic reactions were reported with a specific lot of Moderna vaccine administered at one community vaccination clinic. Fewer than 10 individuals required medical attention over the span of 24 hours,” said Dr. Pan.

За читаоце из Србије, др Ерика С. Пан, државни епидемиолог Калифорније, препоручила је обуставу примене Модернине вакцине серије 041Л20А до окончања испитивања, због тога што изазивају „већи број нежељених алергијских реакција од уобичајеног“:

„Забележен је већи број могућих алергијских реакција од уобичајеног са одређеном количином вакцине Модерна која се примењује у једној клиници за вакцинацију. Мање од 10 особа захтевало је медицинску помоћ током 24 сата“, рекла је др Пан.


EricaEr_M1TfXYAEhsYC.png
Source / Извор:


RecomEr_OeWkXEAE8g3E.png
Source / Извор:


So, officially, we had an application of a vaccine which testing has not been completed. But it’s just one lot, the others have to be safe, right? They will be investigated further by CDC and FDA, right? How will they test them? Will they inject them to ‘users’ again to check the consequences?

Wouldn’t it be an honor for you if your life was thoroughly destroyed by such a philanthropist like Bill Gates?

Дакле, званично, примењена је вакцина чије испитивање није завршено. Али то је само једна серија, остале мора да су исправне, зар не? Њих ће додатно испитати ЦДЦ и ФДА, зар не? Како ће их тестирати? Убризгаваће их опет ‘корисницима’ како би проверили последице?

Зар вам не би била част да баш ваш живот уништи један такав филантроп као што је Бил Гејтс?

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency