A paradise for birds -Treviso! Рай для птахів - Тревізо

Hello bird lovers!
I have been living in Italy for half a year in the picturesque city of Treviso. Two beautiful rivers, the Sile and the Kanyan, flow through the city. And where there is water, there are waterfowl.
Indeed, the rivers have become a haven for many ducks, seagulls, geese, chickens, swans and herons.

Привіт любителі птахів!
Я пів року живу в Італії в мальовничому місті Тревізо. Через місто протікають дві чудових річки Сілє і Каньян. А там де вода то є птахи.
Дійсно, річки стали райським куточком для безлічі качок, чайок, гусей, річкових курочок, лебедів і чаплів.

20210609_142316.jpg

As soon as I have a free minute, I take my bike and go to the river where you can sit and watch the life of waterfowl.
In the spring, all the birds built their nests together and skillfully. Despite the vagaries of spring weather, and spring this year was dosed and cold, the birds hatched their offspring.

Як тільки появляється вільна хвилина, я беру свій велосипед і їду на берег річки де можна посидіти і спостерігати за життям водоплавних птахів.
Навесні всі пташки дружно та уміло будували собі гнізда. Незважаючи на примхи весняної погоди, пташки висиджували своє потомство.

20210411_141940.jpg

Those who do it faster already have a flock of small birds that have recently been born. They run in different directions from time to time. And the mother duck tries her best to gather small mischief-makers.

Хто швидше справився то вже водить за собою виводок малих, що раз у раз розбігається в різні сторони. А мама качка старається з усіх сил зібрати докупи малих бешкетників.

20210406_083249.jpg

20210406_083402.jpg

20210406_083243.jpg

20210406_083403.jpg

I really liked this flock of black birds that comes out of the water every morning.

Ця зграя чорних пташок, що кожного ранку виходить на берег з води, мені дуже сподобалась. Вже пізніше з інтернет джерел я дізналась, що вони називаються лисками.

Screenshot_20211014-121054_Instagram.jpg

These little black birds have white stripes of feathers on their heads. And they have interesting legs. They do not have a membrane like other waterfowl. But the birds, despite this, swim well and dive. I love watching the lives of these lively ducks

Ці маленькі чорного кольору пташки мають білі полоски з пір'я на голові. І ще цікаві в них ноги. Вони не мають перетинок як в інших водоплавних птахів. Але пташки, незважаючи на це, гарно плавають і ниряють. Люблю спостерігати за життям лисок.

20210530_163828.jpg

20210530_163828.jpg

It is a pleasure to watch swans. These graceful white birds symbolize love and fidelity.

За лебедями спостерігати одне задоволення. Ці граціозні білі птахи символізують любов і вірність.

20210724_162450.jpg

20210724_162253.jpg

I watched one swan family hatch from its offspring. Everyone thought how many chicks will be born. And one day I saw a friendly five little yellow swans next to their parents.

За однією лебединою сім'єю я спостерігала від висиджування потомства. Все думала, скільки ж пташенят народиться . І одного разу я побачила дружну пятірку малих жовтих лебедиків поряд з своїми батьками.

20210516_084235.jpg

Swans are very caring about their offspring. They always try to be close to the baby and protect from the slightest danger.

Лебеді дуже турботливо ставляться до свого потомства. Вони завжди стараються бути поряд з малечою і захистити від найменшої небезпеки.

20210529_083329.jpg

Ducks can be seen at every turn. Ducks feel good both in water and on land. Ducks like to dive into the water and look for food.

Качок можна бачити на кожному кроці. Качки добре себе почувають як в воді так і на суші. Качки люблять занурюватися в воду і шукати собі корм.

20210609_125048.jpg
На березі річки качки їдять траву і ніжаться на сонечку.

20210715_152257.jpg

20210825_173513.jpg

20210917_143557.jpg

Friends, do you like watching birds?

Друзі, а ви любите спостерігати за птахами?

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments