Hive Open Mic #59 - Dobra vibracija - Good vibration (Original song)

Ova pjesma govori o dobrim vibracijama koje se kriju u svakom čovjeku. Iskra dobrote nalazi se u svakodnevnim sitnicama i dobrim djelima a dovoljno je snažna da rasplamsa najjaču energiju koja pokreće svijet - čistu ljubav.

This song is about the good vibes that are hidden in every man. The spark of goodness is found in everyday little things and good deeds and is strong enough to ignite the strongest energy that drives the world - pure love

▶️ Watch on 3Speak

Youtube:


DOBRA VIBRACIJA

Sve što čovjek ima
u duši mu se krije
to je čista ljubav
i dobre vibracije

Ako je baš tmurno ili kiša pada
dopusti u tebi
da zaiskri nada

Ko što vjetar svuda
razigrano piri
i ti oko sebe
radost proširi

Osnaži to sunce
što iz duše sija
neka svijetom raste
dobra vibracija

Iz dana u dan
sve više voli
i za svako dobro
Bogu se pomoli

U životu sve je
energija čista
od dobrih vibracija
lice nek zablista

Neka plamen ljubavi
sve snažnije sija
to je ono iskonsko
što dobroj duši prija

~Eng~

GOOD VIBRATION

Everything a man has
it is hidden in his soul
it is pure love
and good vibrations

If it is really gloomy
or it is raining
let in you
to spark hope

Like the wind everywhere
playfully blowing
and you also
joy spread around

Empower that sun
which shines from the soul
let in the world grow
good vibrations

From day to day
you should love more and more
and for every good
Pray to God

Everything in life
is clean energy
because of good vibrations
let your face shine

Let the flame of love
to shines brighter and brighter
it is the true one
which pleases the good souls


▶️ 3Speak

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments