71

jjprac

60.58
JJ pracant - Mužíček
Discoverer, traveler, cyclist. I am a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...
18,680
917
233
Domov můj, Pilsen, Czechia
July 3, 2017